Rozwiązanie Alstom oparte na sztucznej inteligencji ułatwia zachowanie dystansu społecznego