Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych