Nowy park Prologis na Węgrzech jako pierwszy uzyskał certyfikat dostępności dla osób z niepełnosprawnością