Naładowani zieloną energią – wiata solarna stanęła we wrocławskim parku Prologis