Silny popyt obniża podaż do rekordowo niskiego poziomu