Więcej przestrzeni dla sportu i relaksu w parkach Prologis w Czechach