Dachser przejmuje firmę kasasi - dostawcę oprogramowania logistycznego