Martin Baláž awansował na stanowisko Senior Vice President i przejmuje odpowiedzialność za trzeci kraj w regionie Europy Środkowej