Popyt Napędza Budowę Nowego Obiektu Spekulacyjnego w Prologis Park Prague-Airport