Prologis Ukończył Drugi BTS dla Arvato w Strykowie