Prologis Jako Jedyny z Najwyższą Oceną BREEAM w Czechach