Premiera ciągnika terminalowego z napędem elektrycznym