St Andrew's Caledonian Ball – 175 tysięcy zł dla chorych dzieci