Łukasz Krystkiewicz awansuje na nowo utworzone stanowisko Transit Terminal Expert