Nowe zadania Marcina Cywińskiego w strukturach Continental