Dachser Polska po raz piąty z godłem „Inwestor w Kapitał Ludzki”