Raport Prologis tworzy nowy model oceny kompromisów optymalizujących koszty łańcuchów dostaw