Większe wydatki na nieruchomości logistyczne w czasach zmieniających się łańcuchów dostaw