Klienci nieruchomości logistycznych w obliczu dużej niestabilności gospodarczej