Alstom Konstal S.A. wyprodukuje w Chorzowie pociągi dla trzeciej linii metra w Tuluzie