Alstom i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i rozwijania kompetencji przyszłych inżynierów sektora kolejowego