Alstom podpisał umowę z włoskim operatorem Trenitalia