Airbus i Alstom podpisały umowę o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa