WUZETEM gotowy do współpracy z przemysłem obronnym. Spółka otrzymała koncesję MSWiA