Powłoki DLC - moc diamentu i grafitu w produkcji rozpylaczy