Nowi Product Ownerzy ze Szkoły Gospodarki Cyfrowej Professional e-Izby