Rodzaje mieszanek ciernych w zależności od regionu