Wyniki i działalność w Europie w pierwszym kwartale 2023 roku