Alstom zaprezentował najnowsze rozwiązania transportowe dla Aglomeracji Śląskiej