Alstom zawarł długoterminową umowę na utrzymanie sygnalizacji i obsługę taboru kolejowego dla metra w Sydney