Alstom podpisał Protokół Ustaleń z Kolejami Ukraińskimi na dostawę lokomotyw elektrycznych