Spółka zależna RMV, fahma, zamówiła w Alstomie największy na świecie tabor pociągów wodorowych