Zmieniające się normy emisji dotyczące spalania, a olej silnikowy