Jedenasty coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju potwierdza trwałość kultury organizacyjnej Prologis

Jedenasty coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju potwierdza trwałość kultury organizacyjnej Prologis

Opublikowany

Jak wynika z Raportu Zrównoważonego Rozwoju Prologis za 2017 r., w ubiegłym roku Prologis poczynił znaczne postępy w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w czym nadrzędną rolę odegrała odporność.  Już dziesiąty rok z rzędu sporządzono raport według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) i Construction and Real Estate (CRE) dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa i nieruchomości.
W 2017 r. społeczeństwa na całym świecie zmagały się ze środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi skutkami zakłóceń i klęsk żywiołowych. Choć Prologis ma aktywa o wartości 2 mld USD w kilku regionach, które były szczególnie narażone na tegoroczne ekstremalne zdarzenia pogodowe, budynki te charakteryzowały się wysoką trwałością i zostały uszkodzone w niewielkim stopniu, co oznacza, że klienci nie odczuli żadnych poważnych zakłóceń.
Programy Prologis w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) razem przyczyniają się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju projektów spółki na całym świecie, zapewniając wspomnianą trwałość. Zrównoważony rozwój jest częścią DNA Prologis, a dostarczanie długotrwałej wartości, której oczekują interesariusze, możliwa jest wyłącznie dzięki aktywnemu dążeniu do opracowywania nowych technologii oraz przyszłościowych praktyk biznesowych.

Nasz program ESG to pozytywna działalność, z której korzyści czerpią nasi klienci, inwestorzy, lokalne społeczności i pracownicy. Do ESG podchodzimy perspektywicznie, bo tylko takie podejście umożliwia nam i naszym klientom bycie o krok przed tym, co przyniesie przyszłość.

Hamid Moghadam, chairman i CEO Prologis

ESG to integralna i nadrzędna część działalności Prologis. Aby rozwijać się w zakresie odpowiedzialnego zarządzania ochroną środowiska naturalnego, spółka zapewnia klientom nowoczesne i zrównoważone budynki; by wspierać odpowiedzialność społeczną, pracownicy współpracują z klientami i inwestorami; aby zapewniać skuteczny ład korporacyjny, spółka stale pracuje nad przejrzystą komunikacją oraz nad identyfikacją i zmniejszaniem ryzyka.
W raporcie z 2017 r. Prologis przedstawił szczegóły dotyczące postępów poczynionych w kierunku realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju:
  • do portfolio dodano 10 megawatów w formie instalacji solarnych, zwiększając całkowitą zdolność wytwórczą do 175 megawatów, a to oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia 200 megawatów mocy produkcyjnej energii słonecznej do 2020 r.;
  • na koniec 2017 r. w 82% portfolio operacyjnego wprowadzono energooszczędne oświetlenie, dzięki czemu zbliżyliśmy się do celu, jakim jest 100% energooszczędnego oświetlenia w całym portfolio;
  • obecnie 40% naszego portfolio operacyjnego posiada dachy z chłodnym lub refleksyjnym pokryciem;
  • cel redukcji emisji korporacyjnych gazów cieplarnianych wyznaczony na 2020 r. udało się osiągnąć z czteroletnim wyprzedzeniem, a Prologis jest w trakcie realizacji celów bazujących na badaniach naukowych.
PROLOGIS_INFOGRAFIKA_cel dla zrownowazonych budynkow_1_08_jpeg.jpg

Projekty oparte na trwałości i zrównoważonym rozwoju

W swoich budynkach Prologis łączy technologie zmniejszające zużycie energii i wody, stawiając na rozwój terenów zdegradowanych i zabudowy plombowej, w miarę możliwości ubiegając się o certyfikaty dla budynków. Spośród sukcesów odniesionych w 2017 r. warto wspomnieć o najwyższej ocenie przyznanej w ramach certyfikatu BREEAM na poziomie „Outstanding” dla obiektu typu build-to-suit położonego w Prologis Park Prague-Rudna. Jest to pierwszy obiekt logistyczny z takim wynikiem w Czechach i drugi budynek tego typu w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Innowacje w zakresie energooszczędności  

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie wytwarzania, zużycia, składowania i pomiaru energii Prologis zapewnia swoim klientom możliwości testowania i rozszerzania nowych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.
Monitorowanie zużycia: Korzystając z narzędzi do monitorowania zużycia energii i zarządzania nią, Prologis poinformował, że w 2017 r. w 3 604 z globalnych aktywów spółki odnotowano spadek w zużyciu o 8,9%, co przełożyło się na obniżenie emisji o 4%.
Inteligentne liczniki: W oparciu o udany projekt pilotażowy w Europie Środkowo-Wschodniej Prologis wprowadza inteligentne liczniki energii elektrycznej, gazu i wody w parkach na całym świecie, współpracując przy tym z twórcami oprogramowania w celu opracowania technologii pomiarowych. W 2017 r. inteligentny pomiar zużycia mediów został wprowadzony w całym portfolio Prologis w Czechach i na Słowacji.
Energia słoneczna: Prologis był jedną z pierwszych spółek sektora logistycznego, które zainwestowało w dachowe panele słoneczne. W 2017 r. do portfolio Prologis dodano kolejne 10 megawatów produkcyjnej energii słonecznej, dzięki czemu obecnie wynosi ona łącznie 175 megawatów w dziewięciu państwach. Dla porównania – w skali roku taka ilość czystej energii pozwala dostarczyć energię do 26 000 przeciętnych amerykańskich domów.

Pionierska działalność w zakresie zielonych technologii

Osiągnięcia Prologis w zakresie wiodących innowacji sektorowych są najbardziej widoczne w globalnym portfolio zielonych technologii i projektów procesów biznesowych. Jednym z nich jest projekt pilotażowy w Park Budapest-Harbor, realizowany wspólnie z Platio, węgierskim startupem produkującym systemy chodnikowych paneli fotowoltaicznych. Działania na rzecz zielonej energii pomagają Prologis i jego klientom pozostać o krok do przodu przed tym, co przyniesie przyszłość.

Promowanie bioróżnorodności

Bioróżnorodność to nieodłączny element zrównoważonego rozwoju, dlatego Prologis realizuje działania, których celem jest zapewnienie zdrowia roślin i zwierząt w parkach i ich okolicach. Dzięki skoncentrowaniu się na przebudowie zabudowy plombowej, w przypadku której często występują problemy w postaci pozostawionych zanieczyszczeń, bioróżnorodność jest wspierana na dwa główne sposoby: (1) usuwanie potencjalnie szkodliwych substancji zanieczyszczających ekosystemy, oraz (2) recykling terenów. W związku z powyższym wszystkie nowe zabudowy przechodzą rygorystyczne procesy udzielania pozwoleń uwzględniających kwestie środowiskowe, w tym oceny wrażliwych siedlisk i gatunków chronionych. Za przykład ochrony bioróżnorodności mogą posłużyć cztery obiekty Prologis pod Paryżem, gdzie w ulach wytworzono około 600 słoików miodu, które latem 2017 r. trafiły do klientów.

Dobry i społecznie zaangażowany sąsiad 

Prologis dąży do tego, żeby być dobrym sąsiadem, ponieważ silne więzi w miejscach zamieszkania i zatrudnienia pracowników zwiększają społeczną chęć wzrostu i rozwoju, dzięki czemu firma może ulepszać swoje usługi dla klientów. Podczas światowego dnia Prologis IMPACT Day w 2017 r., w ramach którego pracownicy podejmują działania na rzecz społeczności, w których mieszkają i pracują, 1304 pracowników przepracowało łącznie 8 383 godzin jako wolontariusze na rzecz 36 organizacji pozarządowych.

Integracja i różnorodność

Poszanowanie różnorodności i dążenie do integracji to podstawowe elementy strategii Prologis. W firmie panuje niezmienne przekonanie, że rekrutowanie i rozwijanie najlepszych talentów to sposób na skuteczne prowadzenie działalności i nieustający rozwój. W 2017 r. Prologis zmienił swoją strukturę wynagrodzenia tak, aby uwzględniać działania na rzecz integracji i różnorodności jako podstawę do przyznawania premii. Na szczeblu zarządu komitet ds. wynagrodzeń został przemianowany na Komitet ds. Talentów i Wynagrodzeń. Z kolei w wyniku zmian w jego statucie, większy nacisk kładzie się na integrację i różnorodność. Prologis powołał również ambasadorów rekrutacji, dzięki którym firma będzie promować swoją politykę w zakresie integracji i różnorodności wśród potencjalnych pracowników.
W 2017 r. Prologis dziewiąty raz z rzędu znalazł się w przygotowywanym przez Corporate Knights rankingu 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie, plasując się w pierwszej połowie –  na 44. miejscu i awansując z 83. pozycji zajętej w 2016 r. Utrzymywanie się w rankingu przez dziewięć lat i coraz wyższe notowania w tak konkurencyjnym środowisku potwierdzają nieustanne zaangażowanie Prologis w zrównoważone projektowanie i odpowiedzialny rozwój. 
Zamiast spoczywać na laurach, Prologis będzie myśleć o sposobach na dalsze umacnianie swojej ugruntowanej pozycji globalnego lidera w branży.

Z jednej strony jestem dumny z naszych dotychczasowych osiągnięć, a z drugiej jestem jeszcze bardziej podekscytowany na myśl o działaniach, które zaplanowaliśmy na nadchodzące lata. Bez przerwy myślimy o tym, jak usprawnić naszą działalność – w tym roku, w przyszłym roku i w kolejnej dekadzie.

Hamid Moghadam, chairman i CEO Prologis

Pełny Raport Zrównoważonego Rozwoju Prologis za 2017 r. dostępny tutaj.

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.