Alstom po raz ośmy w rankingu Dow Jones Sustainability Indices
Alstom po raz ośmy w rankingu Dow Jones Sustainability Indices

Alstom po raz ośmy w rankingu Dow Jones Sustainability Indices

Alstom już ósmy rok z rzędu został umieszczony w rankingach Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) na poziomie światowym i europejskim, co potwierdza jego pozycję lidera pod względem zrównoważonych praktyk biznesowych. Ogólny wynik 81 na 100 punktów w rankingu DJSI oznacza 4-punktowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, przy zastosowaniu podobnej metody oceny.

Alstom utrzymał się w rankingu wśród 3500 firm zaproszonych do udziału w ocenie i znalazł się w grupie 5% najlepiej ocenionych przedsiębiorstw. W tym roku Alstom wykazał szczególnie wysoki progres w dziedzinie zarządzania, zarządzania innowacjami, zarządzania łańcuchem dostaw, polityki ochrony środowiska, a także w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego.
W zeszłym tygodniu agencja EcoVadis przeprowadziła również ocenę osiągnięć firmy Alstom w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, przyznając jej 72 na 100 punktów. Taka ocena oznacza, że firma otrzymała złoty certyfikat i znalazła się wśród 5% najwyżej ocenionych przedsiębiorstw.

Bardzo nas cieszy, że Alstom już ósmy rok z rzędu znalazł się w rankingu DJSI i uzyskał tak dobry wynik od EcoVadis. Uznanie tych dwóch najważniejszych organizacji zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu jest kolejnym potwierdzeniem naszego zaangażowania w tworzenie skutecznych rozwiązań umożliwiających przemiany w kierunku zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności przy jednoczesnym wdrażaniu praktyk odpowiedzialnego biznesu.

Cécile Texier, Vice-President for Sustainability and CSR

Powstały w 1999 roku indeks DJSI World stanowi złoty standard dla zrównoważonego rozwoju firm i jest pierwszym światowym indeksem zajmującym się obserwacją wiodących przedsiębiorstw kierujących się zrównoważonym rozwojem opartym na prowadzonej przez RobecoSAM analizie istotnych pod względem finansowym czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, a także przy zastosowaniu solidnej metodologii indeksowej S&P[1] DJSI. Co roku RobecoSAM dokonuje oceny największych na świecie firm za pomocą oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (CSA – ang. Corporate Sustainability Assessment) przy wykorzystaniu spójnej i opartej na jasnych zasadsch metodologii w celu konwersji średnio 600 punktów danych przypadających na firmę w jeden ogólny wynik. Wynik ten decyduje o uwzględnieniu danej firmy w DJSI.    
Dokonywana przez EcoVadis ocena odpowiedzialności przedsiębiorstw za zrównoważony rozwój (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) polega na sprawdzeniu tego, w jakim stopniu dana firma wdrożyła zasady CSR w swojej działalności i swoich systemach zarządzania. Jest to najczęściej stosowana ocena wśród klientów Alstom.
Osiągnięcia Alstom pod względem zrównoważonego rozwoju są regularnie poddawane ocenie przez wiele agencji ratingowych, co pozwala na dokonanie analizy porównawczej pod względem najlepszych praktyk, a także na oszacowanie postępów i wskazanie obszarów wymagających poprawy.
Więcej informacji: DJSI: http://www.sustainability-indices.com
EcoVadis: https://www.ecovadis.com

[1] Standard & Poor’s

Załączniki

Pobierz wszystkie

Alstom_w_rankingu_DJSI_17_09_2018.docx

docx | 92,4 KB

Pobierz
DJSI_Member_Logo.jpg

grafika | 332 KB

Pobierz
CSR_Ecovadis.png

grafika | 1,07 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.