Właściwy dobór materiałów ciernych do pojazdów ciężarowych – webinar Textar