Sodexo z nowym Dyrektorem ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi