Osłabienie gospodarki będzie sprawdzianem lojalności konsumentów i kontrahentów